ONLINE ASSESSMENTS

Funktiegeschiktheid testen en Talent ontwikkeling Tools.

Waarom is training of coaching het juiste middel? Op welke punten kan de medewerker groeien? Moeten we deze sollicitant aannemen? Welke funktie past bij mij? Kan ik mijn droombaan verwezenlijken?

Effectief en Efficiënt inzetten van ontwikkelingstools als training of coaching vraagt inzicht in de medewerker(s) als 'geheel'. Dat wil zeggen dat naast de vraagstelling van de opdrachtgever en/of deelnemer ook de huidige gedragsfactoren, vaardigheden en/of drijfveren van de medewerker in kaart worden gebracht. Daarnaast geeft het de medewerker een beter zicht op zichzelf en versterkt het de motivatie om te werken aan zijn/haar ontwikkeling. 

Een assessment is een instrument dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken.

1] Het Profielonderzoek XT™

Een test met meerdere toepassingen. Het wordt gebruikt bij selectie, coaching, training, promotie en carrière planning. 

Wat meet het instrument:

Het is een krachtig en dynamisch hulpmiddel voor management, maakt gebruik van hedendaagse technieken om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Meet vaardigheden en competenties. Een krachtig hulpmiddel bij talentmanagement. Levert 9 Rapporten.

Doelstelling:

Is ook van toepassing bij desinteresse in de baan, slechte prestaties, geen toewijding. Het meet de totale persoon t.a.v. Denkwijze, Karaktereigenschappen en Beroepsinteresses, totaal meting van 20 competenties op een zelf op te stellen functie [wens]profiel, de functiematch!

Tarief : €.350,= excl.btw 


4. Klantvriendelijk­heidsonderzoek, CSP 

Toepassing bij onvoldoende klantenservice, verloop van klanten, negatieve uitstraling.

Wat meet het instrument:

Meet 8 gedragsvariabelen op functie als, Vertrouwen, Beleid/Tact, Empathie, Nauwgezetheid, Conformisme, Doelgerichtheid, Hoffelijkheid en Flexibiliteit.,

Geeft persoonlijk coachingsadvies rapport t.a.v. deze gedragsvariabelen. 

Meet Klantvriendelijkheidsperspectief, Rekenvaardigheid en Taalniveau. 

Doelstelling:

In hoeverre sluit het klantvriendelijkheidsperspectief van de medewerker aan bij die van het bedrijf. 

Geeft functiematch van de betrokken medewerker op het profiel van de functie. 

3 Rapporten. 

Tarief: €.190,= excl.btw

2] De Sales Indicator, PSI 

Selecteren, managen en trainen van succesvolle verkoopmedewerkers.

Wat meet het instrument:

Competitiegerichtheid, Zelfvertrouwen, Vasthoudendheid, Energie en Commerciële gedrevenheid. 7 Kritische commerciële gedragsvariabelen als, nieuwe klanten werven, koop sluiten, weerstand tegen telefonische acquisitie, zelfstartend, teamgerichtheid, opbouwen en onderhouden van relaties, honoreringsvoorkeur.

Doelstelling:

Opbouwen en ontwikkelen van een verkoopteam dat staat voor uitmuntende resultaten. 2 Rapporten nl. het Management rapport en het individueel rapport.

Tarief: €.190,= excl.btw
5. 180 Graden Sales Checkpoint

Verkoopvaardigheden dienen te worden verbeterd.  

Wat meet het instrument:

19 Vaardigheden en 7 salescompetenties: Ondernemende aanpak, Begrijpt de prospect, Ontwikkelt passende oplossing, Zoekt pro-actief naar nieuwe prospects, Beheert het verkoopproces, Sluit de verkoop, Managed verkoopresultaten.

Doelstelling:

Vergelijking van zelf-evaluatie van verkoper en evaluatie van salesmanager teneinde de verkoop- vaardigheden van verkopers te verbeteren. Een,ontwikkelinstrument.

3 Rapporten. 

Tarief: €.375,= excl.btw

3] Het Prestatie Onderzoek, PPI,(incl.teamanalyse) 

Bij aanpassingsproblemen,            onvoldoende productief werkgerelateerde incompetentie en conflikten.

Wat meet het instrument:

Werkmotivatie. Arbeidsgerelateerde informatie t.a.v. Productiviteit, Kwaliteit van het werk, Ondernemend, Teamwork, Probleemoplossend en suggesties deze te verbeteren. Motivatie en motivatie-energie. DISC! Teamanalyse geeft over 12 gedragsvariabelen weer wat onder-en overbelicht is in het team.

Doelstelling:

Toename van arbeidsproductiviteit en loyaliteit, prestaties te begeleiden en het belang hier aandacht aan te schenken. Versterkt teamgeest en helpt bij teamsamenstelling. Totaal 6 rapporten. 

Tarief: €.190,= excl.btw


6. 360 Graden Onderzoek, Checkpoint Leidinggeven.

Inventariseren van de kwaliteit van leidinggevenden. 

Wat meet het instrument:

Kwantificeert 18 competenties van leidinggevenden in de groepen Leiderschap, Communicatie, Vermogen zich aan te passen, Persoonlijke Ontwikkeling, Ontwikkeling van anderen, Productie, Taakmanagement, Relaties. 

Doelstelling:

Toename teamproductiviteit en carrièreontwikkeling. Een ontwikkelinstrument. 

2 Rapporten. 

Tarief: €.850,= excl.btw 

De online test instrumenten die we gebruiken zijn speciaal ontwikkeld voor Nederland door Profiles International https://www.profilesinternational.com/ en zijn gemiddeld vanaf 30-90 minuten online te doen door de kandidaat. De testen zijn al meer dan 20 jaar steeds verder ontwikkeld en met succes toegepast bij vacatures, coaching, training en opleidingen.

Bestel hier de online test naar keuze