Mismatch

03-05-2018


Uitkeringsinstantie UWV stelde eerder deze week dat werkgevers aan zet zijn om de toenemende mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De arbeidsdeelname is lager dan aan het begin van de crisis ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt. In februari zaten ruim 4,2 miljoen mensen om uiteenlopende redenen zonder betaalde baan, aldus UWV.

Ook Schippers is van mening dat werkgevers stappen moeten zetten. "We moeten de bal niet primair bij de oudere werkloze neerleggen. Die schrijft vaak al zoveel brieven. Die doet meestal al genoeg."

"Bedrijven moeten kijken of ze functies op een andere manier kunnen inrichten en mensen aanvullend kunnen scholen. In het onderwijs bijvoorbeeld wordt werk gemaakt van zij-instromers. De politie zou voor administratief werk ouderen kunnen inzetten, dan kunnen ze het jongere personeel het veldwerk laten doen. Ondernemingen moeten creatiever nadenken over werkprocessen en taken", denkt Schippers.

Zie ook: Krapte op arbeidsmarkt: 'De tijd dat je als werkgever op eerste rij zat, is voorbij'

Diversiteit

Ook meer diversiteit binnen bedrijven kan helpen. "Oudere mensen nemen makkelijker oudere mensen aan", stelt Marjolein ten Hoonte.

"De zogenoemde mismatch op de arbeidsmarkt speelt meer bij ouderen, omdat zij toch een bepaalde ervaring hebben en soms vastgebakken zitten in een bepaalde sector", signaleert Ten Hoonte. "Laat als je je baan kwijtraakt een arbeidsmarktwaardescan uitvoeren en breng in kaart op welke plek je van waarde kunt zijn in welk bedrijf."

Daarbij is snelle actie geboden, vindt Ten Hoonte. "Als je pas op de plaats maakt, verlies je heel snel je netwerk en je aansluiting op de arbeidsmarkt. Laat mensen actief blijven in de maatschappij, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen, of scholing. Zo onderhoud je je netwerk, dat droogt anders op. Hoe langer werkloosheid duurt, hoe langer die ook zal blijven duren."

"De BBL voor jongeren zou bijvoorbeeld ook heel geschikt kunnen zijn voor ouderen. Als je kijkt naar de groep van 50-plussers in outplacementtrajecten, heeft 65 procent binnen een jaar weer werk. Je moet ook zelf gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan", stelt Ten Hoonte.

De BBL, oftewel Beroeps Begeleidende Leerweg, is een opleiding waarbij naar school gaan gecombineerd wordt met werken in de praktijk.

Proefplaatsing

Om ouderenwerkloosheid terug te dringen, heeft de overheid een aantal maatregelen ingevoerd. Zo is er het zogenoemde loonkostenvoordeel (LKV), een compensatieregeling oudere werkzoekenden en de proefplaatsing. Dat laatste is een proefperiode van twee maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever betaalt dan nog geen salaris.

Die regelingen helpen wel iets, denkt Ten Hoonte. "Maar werkgevers kijken toch vooral of iemand goed werk levert. Dat is doorslaggevend. En als het niet goed genoeg is, houdt het op. De proefplaatsing kan wel helpen de koudwatervrees bij werkgevers weg te nemen."

"De overheid zou verder de transitievergoeding heel centraal moeten stellen. Die centen worden nu niet goed geoormerkt. De vergoeding is bedoeld voor opleiding, maar mensen kunnen er momenteel ook een caravan van kopen als ze willen."